top of page

דמותו של הרב יונתן זקס מתוך שיחה עם אופיר טובולפוסטים קשורים

הצג הכול

אתגר הזהות היהודית בזמן הזה

הרב יונתן זקס נשא הרצאה עמוקה על אתגר הזהות היהודית בזמן הזה, לקראת סיום ההרצאה אמר: אתם יודעים מהו חורף אנגלי? אני קורא לחורף האנגלי "הקמפיין הנורא לעידוד עלייה". באחד החורפים הכי מייסרים אמרתי לאשתי

Opmerkingen


bottom of page