top of page

תורת חסד מאוזנת

ידוע שבאופן כללי חכמי הספרדים מקלים בהלכה יותר מאחיהם האשכנזים והם מתפארים בכך. הרב חיד"א שבעצמו היה חצי ספרדי וחצי אשכנזי העיד שבפוגשו את גדולי דורו האשכנזים והספרדים מצא שהאשכנזים מתנהגים בגבורה ועל כן הם מחמירים בפועל, ואילו הספרדים אחוזים במידת חסד ועל כן הם מקלים. (והאיטלקים טובים משניהם כיוון שהם אחוזים במידת תפארת הממוצעת בין חסד לגבורה).


מעלה זו של ענווה הייתה חולשת הספרדים. בשביל נעימות הליכותיהם אהבת השלום ורצון האחדות לא ידעו איך לעמוד על שלהם. ולכך בזמן קום המדינה רבותינו הגדולים והענוותנים כופפו את עצמם ואת מסורתם בפני עמיתיהם הגיבורים מהאשכנזים. במועצת הרבנות הראשית לישראל ישבו החכמים הספרדים וויתרו על מסורות פסיקה ספרדיות מתוך ענווה (שלא לומר אצל חלק מהעם מתוך נמיכות קומה), והעיקר שתהיה אחדות.


עד שקם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ולימד את הספרדים שהם צריכים להתאזן. כי גם את מידת החסד צריך ליישם על ידי מידת הגבורה. ואם נכון ליישם שיטות מקלות בהלכה צריך להילחם בשביל כך בממסד. ולכך בתחילת דרכו הוא לא היסס לומר בקול שהספרדים הם "בעלי הבית" במסורת הפסיקה בארץ ישראל ועל כן גם על האשכנזים החיים בארץ ל"הסתפרד". בהמשך, אחרי שהצליח לבסס את הביטחון העצמי של הספרדים, הניח לאשכנזים להמשיך במנהגיהם.

זה תקציר הניתוח שלי מלימוד רב מפיו ומספריו.


לולא הרב עובדיה היינו חלילה שוכחים את כל החכמים הספרדים ממרוקו ועיראק תורכיה ומצרים ללא יוצא מן הכלל. ובאחריות, לא היה אף רב או חכם שהתקרב בפעולותיו למרן הרב עובדיה.


והכי חשוב בעיני, בזכות הרב עובדיה יש סיכוי שיום אחד נאחד באמת בין כל מסורות הפסיקה של עם ישראל, לא מתוך מחיקה של מי מהן אלא מתוך שילוב של כולן.

פוסטים קשורים

הצג הכול

לדבר עם רשעים?

שני בחורים נבחנו אצל ראש ישיבה ידוע, שניהם בחורים טובים, וראש הישיבה התלבט את מי מהם לקבל. הובאו הדברים לפני מרן על ידי עוזרו. שאל מרן: למה לא יקח ראש הישיבה את שניהם? ענה העוזר שראש הישיבה לוקח רק תל

קטעים מתוך "מלך שהשלום לו"

פעם נכנס איש נכבד ומשופע ביותר לפגישה עם מרן בביתו. אחר כחצי שעה הגיעה אשתו של אותו אדם ושאלה מהרבנית: "האם בעלי נמצא פה"? הראתה לה הרבנית שהוא יושב בחדר עם מרן. נכנסה האישה ואמרה למרן: "כבוד הרב, בעל

Comentários


bottom of page