שמיטה בין אדם לאלוהיו לחברו ולעצמו ▪︎ דיבור קצר לפרשת בהר