שלום לבן דודי ▪︎ דוד דאור והרב מנחם ▪︎ מתוך "ניגון של הלב"