שירה ופיוט לקריעת ים סוף • הרב דוד מנחם • אלעד גבאי • מקאם חוסייני