top of page

שיעור פרשת ויקראפוסטים קשורים

הצג הכול

העני שאין לו אפשרות להביא קרבן מן הצאן מביא את קרבנו מן העוף. ריח הקרבן הנחרך בהקטרתו הוא נורא. ובכל זאת המדרש מייחס לקרבן העני את ההדר וההידור של המזבח. "אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַהֶדְיוֹט הַזֶּה אִם

בפסוק הראשון של ספר ויקרא מתחוללת דרמה של ממש. יש התפתחות דרמטית בעלילה שהתורה מספרת: ה' קורא לאדם! זו לא הייתה הפעם הראשונה אך בהחלט הקריאה הזו שונה מאוד מהקריאה הראשונה. הפעם הראשונה הייתה אחרי שאדם

bottom of page