שיעור "בן איש חי" לפרשת נח ואזכרת מרן הרב עובדיה יוסף