הגדה של פסח: על סדר ההגדה, חירות וחופש, שני טיבולים שתי הגדות ומשמעותם. שיעור 1