top of page

רבי יוסף משאש 5 - שיקולי פסיקה ביחס למרן הרב עובדיה יוסף + סיפוריםפוסטים קשורים

הצג הכול

לרבי יוסף משאש זצ"ל הייתה סברה ישרה ואמת טבעית המובילה לדרך שלום. הנה ציטוטים קטנים ופשוטים מדבריו הגדולים והמאירים ביחס שבין ישראל לעמים: על אהבת אדם, "והנה אבינו אדם (הראשון) לא היה יהודי בעל תורה ו

bottom of page