top of page

קטעים מתוך "מלך שהשלום לו"

פעם נכנס איש נכבד ומשופע ביותר לפגישה עם מרן בביתו. אחר כחצי שעה הגיעה אשתו של אותו אדם ושאלה מהרבנית: "האם בעלי נמצא פה"? הראתה לה הרבנית שהוא יושב בחדר עם מרן. נכנסה האישה ואמרה למרן: "כבוד הרב, בעלי מכה אותי". מרן הזדעזע: "מה?! איך אתה מעז להרים יד על אישה?! אתה עושה עלי רושם?! אין לי מה לדבר איתך" ומיד קם ויצא מהחדר. (עמוד 285).


ערב פסח אחד התדפק אדם אחד על דלתו של מרן והתעקש לדבר עימו. כשנכנס סיפר לרב שהוא בעל משפחה ואין לו מאומה בשביל החג.


קם מרן ונתן לו שלושת אלפים ₪ .


הודה האיש למרן ופנה ללכת.


בוא הנה! -קרא לו מרן- הנה לך עוד אלף ₪ ותקנה מתנת חג לאשתך. אל תשכח! (עמוד 374).

פוסטים קשורים

הצג הכול

לדבר עם רשעים?

שני בחורים נבחנו אצל ראש ישיבה ידוע, שניהם בחורים טובים, וראש הישיבה התלבט את מי מהם לקבל. הובאו הדברים לפני מרן על ידי עוזרו. שאל מרן: למה לא יקח ראש הישיבה את שניהם? ענה העוזר שראש הישיבה לוקח רק תל

תורת חסד מאוזנת

ידוע שבאופן כללי חכמי הספרדים מקלים בהלכה יותר מאחיהם האשכנזים והם מתפארים בכך. הרב חיד"א שבעצמו היה חצי ספרדי וחצי אשכנזי העיד שבפוגשו את גדולי דורו האשכנזים והספרדים מצא שהאשכנזים מתנהגים בגבורה ועל

Comments


bottom of page