פרשת כי תשא ▪︎ בדיחה של דרויאנוב בהסברת ה"בן איש חי"