פיוט "ראש חודש לישראל" לרבי יוסף חיים מבגדד ▪︎ מקאם ביאת