פיוט ושיחה לפרשת שלח ▪︎ משה חבושה הרב דוד מנחם ויוני שרון