סדרי עדיפויות בברכה ▪︎ מדברי ה"בן איש חי" לפרשת ויחי