top of page

סגידה לעגל הזהב אחרי קבלת תורהפוסטים קשורים

הצג הכול

ירידה אחרי עליה, עגל אחרי תורה

עם ישראל קיבל את התורה, הצהיר אמונים באמרו "נעשה ונשמע", הגיע למדרגת מלאכי השרת, ומשום מקום - כשל ונפל לבור תחתית בעשותו עגל זהב. התמיהה גדולה, איך נפל עד כדי כך?! התלמוד (תענית כ.) מספר לנו מעשה, שבא

Comentários


bottom of page