top of page

נגינה במקדש וביכורים בשנת השמיטה | שיחה עם הרב ברשת ב׳פוסטים קשורים

הצג הכול

יקרה היא מפנינים

שלושה בנים היו ללוי, גרשון קהת ומררי. וכשהתורה מונה את עבודת הלווים במסעות המדבר היא פותחת בסדר הפוך ומקדימה את קהת בנו השני. על מלאכת בני קהת קראנו בפרשה הקודמת. ועל עבודת בני גרשון הבכור אנו קוראים

קדוש או חוטא?

בקריאה ראשונית בדיני הנזיר שבפרשתנו עולה לכאורה הרגשת דואליות ביחס של התורה לנזירות: מצד אחד מצווה התורה שהנזיר "קדוש יהיה", ומצד שני במלאת ימי נזרו הוא מביא קרבן "מאשר חטא על הנפש". מיהו הנזיר, קדוש

אני מפנה מקום

שתי שאלות ותשובה אחת, מה פשר החזרות על קרבן כל נשיא ונשיא, הרי תוכן הקורבן זהה ואפשר היה לסכם את מרכיבי הקורבן בפסוק אחד ולחסוך עשרות פסוקים? ומה הקשר בין נושא הקרבת הנשיאים לפסוק המסכם את הפרק: "וּבְ

Comments


bottom of page