משה ומצרים מעל הטבע ▪︎ מתורת ה"בן איש חי" לפרשת וארא