מצווה לצאת לעבודהפוסטים קשורים

הצג הכול

בהמות חכמות התורה מדגישה את חכמתו ותבונתו של בצלאל בונה המשכן וכליו. ה' מילא אותו רוח אלוהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. על פי המדרש החכמה הזו באה לבצלאל בזכות הסבא שלו, חור, שהיה בנה של מרים אחות