top of page

מיהו מנהיג אמיתי?פוסטים קשורים

הצג הכול

מדרש קצר ולעניין

"וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה" המדרש מדגיש את המילה אליו "מהו אליו? מלמד שהיו אנשים עמו ולא ראו אלא משה בלבד, כשם שכתוב בדניאל "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המרא

Kommentare


bottom of page