מיהו מנהיג אמיתי?פוסטים קשורים

הצג הכול

מדרש קצר ולעניין

"וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה" המדרש מדגיש את המילה אליו "מהו אליו? מלמד שהיו אנשים עמו ולא ראו אלא משה בלבד, כשם שכתוב בדניאל "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המרא

ויהי אור!

המדרש מציין שהמילה אור נזכרת בפרשת הבריאה חמש פעמים כנגד חמשת חומשי תורה. לפי זה יוצא שהתכנון "יהי אור" מכוון כנגד ספר בראשית, והביצוע "ויהי אור" מכוון כנגד ספר שמות. בהתבוננות מעמיקה, ספר שמות מהוו