top of page

מהי דמותו של רב?

''אם הרב הוא רב של יהודי בית הכנסת שלו בלבד הוא אינו ממלא את תפקידו. הוא צריך למצוא דרכים להגיע לכל היהודים- גם לאלו שלכאורה אינם רוצים לשמוע אותו. אם אין לו מה לומר להם -ואיני מתכוון לדברי תוכחה- או אם הם חושבים שאין לו מה לומר להם, הוא אינו ממלא את תפקידו.


התורה היא התורה של כלל ישראל והיא מדברת לכלל ישראל...

אסור שהרב יהפוך לרב של פלג מסויים וינקוט בעמדות של אותו פלג משום שנוח לו..

אם כל מי ששומע את הרב מרגיש שהוא מדבר אליו אישית, שהוא עונה לצרכיו ועל תהיותיו גם אם אינו מסכים עימו, התורה של הרב היא תורה אמיתית...


לכל אחד מן השומעים יש זהות משלו, יש נשמה משלו, יש אישיות משלו ולכן טבעי שכל אחד יקלוט דברים שונים. אולם, עצם העובדה שדברי הרב מדברים אליו- בין אם הוא חרדי, דתי, מסורתי, חילוני, ימני, שמאלני- מעיד שאלו הם דברי תורה אמיתיים''.


פוסטים קשורים

הצג הכול

שיבה אל העִבריות

שיבה אל העִבריות לדידו של מנִיטוִ טומנת בחובה גם את ריבוי הגוונים, שהרי הזהות העברית המקורית מורכבת מ 12 שבטים. במשך הגלות עם ישראל כולו הצטמצם תחת הזהות של שבט לוי. עתה כששבנו ארצה, צריך לאפשר את קיו

החזרה של היהדות אל העבריות

אחד מחידושיו ודרישותיו של מניטו הוא החזרה של היהדות אל העִבְרִיוּת. האומה הישראלית צריכה לעבור מלאומיות פרטיקולארית מצומצמת למחויבות אוניברסאלית. את המעבר הזה קרא מניטו בשינוי השם של אברהם אבינו מ"אבר

Comments


bottom of page