לשמוע ולבוא בלי גאווה | פרשת יתרו תשפ"א | בן איש חי