top of page

להתקרב בלי גאווה ▪︎ בעל שם טוב לפרשת ויקראפוסטים קשורים

הצג הכול

העני שאין לו אפשרות להביא קרבן מן הצאן מביא את קרבנו מן העוף. ריח הקרבן הנחרך בהקטרתו הוא נורא. ובכל זאת המדרש מייחס לקרבן העני את ההדר וההידור של המזבח. "אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַהֶדְיוֹט הַזֶּה אִם

בפסוק הראשון של ספר ויקרא מתחוללת דרמה של ממש. יש התפתחות דרמטית בעלילה שהתורה מספרת: ה' קורא לאדם! זו לא הייתה הפעם הראשונה אך בהחלט הקריאה הזו שונה מאוד מהקריאה הראשונה. הפעם הראשונה הייתה אחרי שאדם

bottom of page