"לאורח חיים תודיעני" לחן: רחמים עמר ז"ל ▪︎ מקאם נהוונד