כשר פה?

"מה שצריכים לחפש, גם כאשר שייכים לזרם יהודי מסוים, זה להיות מחוברים לכלל.


מהרגע שזרם אחד מציב את עצמו במקום הכלל זה אסון. וזה מה שמכונה "כת".


כאשר מישהו אוכל כשר באופן מסוים, על פי בית דין מסוים, אבל הוא סובר שאדם שאוכל כשר בצורה אחרת אינו אוכל כשר זה חמור.


הכלל הגדול הוא: כאשר מזמינים אתכם לאכול לא לשאול אם זה כשר אצלו בבית. כשזה לא כשר בעל הבית כבר יאמר זאת בעצמו. אבל אם שואלים זה עלבון..."