יציאה מהצרות על ידי התחדשות וסיפור על ייאוש ותקווה