יוסף הצדיק מצדיק גם את אחיו ▪︎ מדברי ה"בן איש חי" לפרשת ויגש