"יה הצל יונה מחכה" ▪︎ פיוט בבלי לחנוכה ▪︎ מקאם שיגא