top of page

חבר מנאמני אברהם מספר

שוב פעם אברהם שב למקומו ומתבצר בעמדתו. אני מסביר לו שאלוהים הוא אלוהי החסד והדין. בשניהם הוא פועל. אך הוא מתעקש: אלוהים עושה אך ורק טוב וחסד! אמרתי לו: 'לפעמים אבא אומר לא!' והוא לא רוצה לשמוע.


בצהריים, אלוהים שלח לו שלושה מלאכים. שניים היו שליחי חסד; אחד לרפא אותו והשני לבשר לשרה על הריונה. השלישי, מלאך של דין, תפס עצירה בקנטינה של אברהם בדרכו להפוך את סדום. כנראה שהוא פלט משהו על המבצע. אברהם הזדעזע. מילדותו הוא מכיר את אלוהים רק במידת החסד. מה קורה כאן? להפוך עיר שלמה על תושביה?!


ה' אמר: אברהם צריך להכיר אותי ואת דרכי באמת כדי שיוכל להנחיל אותה לבניו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט. צדקה וחסד מצד אחד, ומשפט ודין מהצד השני. כמה שזה היה קשה. אברהם התמקח על מידת ארך אפים. ואלוהים הבהיר לו שהוא הולך למצות את הדין עם הסדומיים. כָּלָה וְנֶחֱרָצָה! בסוף אברהם שב למקומו. שמעתי אותו אומר: "אלוהים שלי הוא אלוהי החסד!".


אני לא מבין את אברהם. מה הוא רוצה להתנסות בדינו של אלוהים על בשרו?! אלוהים יכול לומר לו: "לפי הדין כל מה שיש לך שלי הוא, נתתי לך בן משרה ואני מבקש אותו בחזרה". ועדיין, עדיין אברהם ממשיך ואומר: "אלוהים שלי הוא אלוהי החסד!". שָׁב לִמְקוֹמוֹ.


Commenti


bottom of page