וגנר - אפשר לנתק בין היוצר ליצירה? בעש"ט לפרשת ויקהל