התלהבות מקוריות וחברות - שלוש תובנות לפרשת כי תשא מדברי הבעש"ט