התורה לא ניתנה לדתיים ▪︎ רעיון ממניטו לפרשת משפטים