השמחה מרפאה כל מחלה ▪︎ סיפור מהבעש"ט והבבא סאלי לפרשת בא