הרב דוד מנחם ודניאל עקיבא "אם אפס רובע הקן" נוסח ירושלים