הרב דוד מנחם בהספד על מרן זצ''ל במלאת שלושים לפטירתו בהיכל ישיבת מרכז הרב