הרב אורי שרקי והרב דוד מנחם מדברים, שרים ומנגנים סליחות