העיקר הלב המתלהב ▪︎ פרשת צו מדברי הבן איש חיפוסטים קשורים

הצג הכול

מה הטעם בזה

שלושה קרבנות יש בפרק ח המספר על תחילת עבודת ימי המילואים. פר חטאת אחד ושני אילים, אחד לעולה ואחד למילואים. שלוש פעמים "וישחט" נאמרו בפרקנו, כל אחד מהם מוטעם בטעם שונה. הם אתגר לבעל קורא. סבי חכם גרג'י

להגיע לאיזון הנכון

החֵלב והדם אסורים באכילה אך הם מוּעלים ומוּקרבים על המזבח. החֵלב והדם הם הפכים. החֵלב הוא כבד, שומני, מה שמכביד על האדם ומוליד בו עצלות. הדם הוא קל, רץ וזורם. מה שמוליד בנו את הזריזות. העצלות והזריזות

מדרש קצר ולעניין

כאשר אדם מקריב קרבן לה' הוא למעשה משיב מקצת ממה שחננו ה'. אין תכלית הקרבן לרושש את האדם חלילה, אלא לתת לו את האפשרות להתקרב אל מי שהעניק לו. לכך התורה מאפשרת לכל אדם להקריב ולהתקרב איש איש לפי יכולתו.