top of page

המועדון פתוח

שבט לוי בחר להתלוות לאלוהים, וכל המעוניין להצטרף – מוזמן.

הבכור הבכיר הוא הברכה של המשפחה, הוא זה שמקנה למולידו את הזכות להיות הורה.

מאז בריאת אדם הראשון הוקדשה עבודת ה' וניתנה בידי הבכורים. דבר זה יצר מתח כבר אצל האחים הראשונים קין והבל. קין הרגיש שאחיו הוא רק הבל הבלים שאין בו ממש, ועל כן קינא בכך שה' שעה אל מנחת הבל ולא למנחתו. קנאה זו היא שהפרידה בין יצחק לישמעאל, ובין יעקב לעשיו, ומתח זה לא פסח על יוסף ואחיו.

בפרקנו ה' מחליף את עבודת הבכורים ונותן אותה ביד הלוויים. נקודת השינוי החלה אחר חטא העגל; כיוון שעבדו הבכורים את העגל בתוך שאר ישראל נתגלה למפרע שאין המעלה קנויה לאדם מעצם טבע הולדתו, אלא היא תלויה בהחלטתו להילוות אל ה'.

דווקא השבט השלישי, זה ששמו נקרא לא על העיקר אלא על הליווי זכה לכהונת עולם.

ואל תחשבו שמועדון הקדושה והקרבה אל ה' הוא מועדון סגור! לא כך, המועדון פתוח לכולם. כל מי שרוצה מוזמן להקדיש את עצמו לעבודת ה'. וכמו שניסח זאת אדוננו הרמב"ם: "ולא שבט לוי בלבד (זוכה להיות מובדל לעבודת ה'), אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם – הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים". (משנה תורה, פרק יג, מהלכות שמיטה ויובל).

פוסטים קשורים

הצג הכול

סכנה, כאן מפרקים

מפַרקים ומבלעים את המשכן. אורזים את כלי הקודש לקראת יציאה למסע. על מלאכת האריזה מופקדים אהרן ובניו. לכל שאר הלוויים נאסר לראות את כלי הקודש נבלעים בנרתיקים שלהם. הם יבואו אחרי שבני אהרן יארזו את כלי ה

שלא נהיה משעממים זה לזה

"אִישׁ עַל-דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם, יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: מִנֶּגֶד, סָבִיב לְאֹהֶל-מוֹעֵד יַחֲנוּ" (ב, ב). כל המחנות ניצבים במרחק שווה מסביב לאוהל מועד. צבעי הדגלים מגוונים ושונים זה מזה;

Comments


bottom of page