הגדה של פסח: רבי אלעזר בן עזריה, ארבעת הבנים וארבעת ההורים. שיעור 2