הגדה של פסח: מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זהות ארמית/עברית. שיעור 3