"אָשִׁיר לָאֵל גָּאֹה גָּאָה" פיוט בבלי לשירת הים | מקאם חוסייני