top of page

איזהו יהודי?

"מעשה הגיור אינו מעשה דתי. הוא מעשה זהותי. המתגייר מחליף זהות. הוא בא להידבק בזהות הישראלית ואז כמי ששייך לזהות זו הוא מקבל את תורת ישראל.


השלב הראשון של החלפת הזהות הוא לאומי, אנתרופולוגי, לא דתי.


אבל היום הכול השתבש ומבקשים מהמתגייר להיות תלמיד חכם, להיות דיין. איפה זה כתוב? זה היפך דברי הגמרא.


שורש השיבוש הנוראי הזה הוא השינוי שחל בהגדרת הזהות שלנו בתקופת האמנציפציה. אז אימצו הגדרה דתית ושכחו שאנחנו קודם כל עם, שאנחנו זהות מיוחדת.


הגענו למצב אבסורדי שבו יש כיום יהודים האומרים שהם אינם דתיים ויש כאלה שאומרים שכן.


עבור רבים הציר מרכזי כיום להגדרתנו הוא הציר הדתי. זו טעות חמורה. לפי המקרא הציר הוא הציר הלאומי – מי יצא ממצרים ומי לא. הציר המרכזי הוא הציר גלות-גאולה".


פוסטים קשורים

הצג הכול

שיבה אל העִבריות

שיבה אל העִבריות לדידו של מנִיטוִ טומנת בחובה גם את ריבוי הגוונים, שהרי הזהות העברית המקורית מורכבת מ 12 שבטים. במשך הגלות עם ישראל כולו הצטמצם תחת הזהות של שבט לוי. עתה כששבנו ארצה, צריך לאפשר את קיו

החזרה של היהדות אל העבריות

אחד מחידושיו ודרישותיו של מניטו הוא החזרה של היהדות אל העִבְרִיוּת. האומה הישראלית צריכה לעבור מלאומיות פרטיקולארית מצומצמת למחויבות אוניברסאלית. את המעבר הזה קרא מניטו בשינוי השם של אברהם אבינו מ"אבר

コメント


bottom of page